Disse byggesakene ble godkjent av bygningssjefen i januar

Administrasjonen i Asker kommune har delegert myndighet til å godkjenne eller avslå byggesaker. Her er noen av sakene som har vårt behandlet de siste ukene.