Boliger i et kulturlandskapet har vært et viktig prinsipp for utviklingen av Storsand som bo-område. Nå er planene klare for hvordan bolig og fritidsområdene skal disponeres, hvor friluft og rekreasjon er en viktig del av det hele.

- Underveis i planlegging fikk vi mange innspill på at det var viktig å bevare kulturlandskapet. Et parkanlegg er kostbart, og golfbanen er en måte å ivareta et kulturlandskap på, samtidig som det finansierer driften av et parkanlegg, sier Terje Wiggo Nielsen i Nielsen-gruppen.

Nielsen har vært med i planleggingen fra dag én i det som tidligere het Sandskollen Utvikling. Noe senere kom Estatia Resort inn i bildet.

- Estatia kom inn og «kuppet» oss gjennom en avtale med kommunen om utvikling av kommunal grunn på Storsand. På det tidspunktet hadde vi allerede kjøpt Grønsand gård og senere kjøpte vi Vollebråten, sier Nielsen.

- Først da Svein Egil Hoberg i Estatia Resort Storsand AS kom inn i bildet for et par år siden fikk vi fortgang i samarbeidet om planen som skal opp til behandling politisk i mars, sier Nielsen.

Utfordring

Hoberg på sin side har vært en pådriver for golfanlegget siden 1999, da han var med på å starte Hurum golfklubb på leting etter et egnet sted for et større golfanlegg.

- Mitt engasjement på Storsand startet med golfanlegg og golfsimulator på Peggen, men da jeg fikk tilbudet om å jobbe med utvikling av Storsand som bo-området tok jeg utfordringen, sier daglig leder Svein Egil Hoberg i Estatia Resort Storsand AS.

Av det vel 3000 mål store området blir en tredjedel boområder, en tredjedel rommer golfbanen. I planen som legges fram er det registrert et stort antall kulturminner. Det blir en del av friområdene i det som skal bli et stort boområde med inntil 900 boenheter.

- Muskler

Før selve utviklingen av område kan starte opp må Infrastruktur med vei, vann og kloakk på plass. Også skole og barnehage, samt adkomstvei til skolen må utbyggerne sørge for.

- Kanskje er vi i gang med grunnarbeidene neste år, sier Hoberg.

Det er Estatias områder som først skal bygges ut, og selskapet er derfor på leting etter investorer.

- Sammen har vi en god plan for området, men vi venter i spenning på at Estatia skal vise at de har muskler til å fortsette arbeidet, sier Nielsen.

- Vi er i forhandlinger med mulige partnere, men så langt er det ikke noe konkret. Estatia har ikke tidligere jobbet med utvikling av boliger, og vi må ha inn kompetanse som kan bidra videre, sier han.

Golfandel

I første runde er det tenkt bygd ut inntil 300 boliger i det som anses som det mest attraktive området ovenfor I hvert boenhet som selges, ligger det en golfandel på rundt 40 000 kroner.

Parallelt med boligutviklingen jobber også Nielsen med å gjøre Grøndsand gård om til en gjeste- og aktivitetsgård. Nielsen ser også for seg et større ridesenter, overnattingsplasser, og på sikt et hotell.