Fylkesoversikt: Prisen på eneboliger steg mest i Røyken i fjor

BOLIGPRISINDEKS: I dag kan vi presentere hvordan det har gått med prisene på brukte eneboliger i 2019 (Illustrasjonsbilde).

BOLIGPRISINDEKS: I dag kan vi presentere hvordan det har gått med prisene på brukte eneboliger i 2019 (Illustrasjonsbilde).

Av

I løpet av fjoråret steg prisene på brukte eneboliger i Norge med drøye tre prosent. Ferske tall viser en vekst på over fem prosent i Røyken, noe som fører kommunen til topps i gamle Buskerud.

DEL

Eneboligpriser 2019:Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomsnittlig kvadratmeterpris på brukte eneboliger i Røyken kommune økt med 5,1 prosent i løpet av 2019. Per kvadrat er man kommet opp i 32.440 kroner, som er 1.588 kroner mer enn året før. Utviklingen er en del bedre enn det vi ser på landsbasis, da snittprisen i Norge har gått opp med 3,1 prosent. I Hurum kommune økte prisene med 477 kroner per kvadratmeter, som er opp 1,9 prosent. I Buskerud har den økt med 2,4 prosent.

Les også: Fikk ja til å gjøre om hytte til bolig. Gebyr: 45 000 kroner

Snittpris

En enebolig på 150 kvadratmeter i Norge kostet i gjennomsnitt 3,9 millioner kroner i fjor. En like stor enebolig i Røyken kostet i snitt 4,9 millioner kroner, mens det i Hurum er 3,9 millioner kroner i snitt for en slik bolig.

Det er viktig å påpeke at denne statistikken er SSBs årlige indeks. Tallene baserer seg i all hovedsak på boliger som har vært ute på det åpne markedet via finn.no, noe som utgjør om lag 60 prosent av alle omsetninger i Norge. Statistikken forteller således en hel del om prisnivået og utviklingen fra år til år, men er altså ikke en fullstendig pris-statistikk.

Det er litt forskjeller på indeksene til SSB og Eiendom Norge.

- De er forskjellige når det gjelder hvordan prisutviklingen for ulike boligtyper fordelt på geografiske regioner vektes sammen. Mens Eiendom Norges boligprisindeks er basert på verdien av alle boligtransaksjoner, er SSBs indeks basert på verdien av alle boliger, skriver SSB på sine nettsider.

- En viktig forutsetning bak vektingen til SSBs indeks er at prisutviklingen for boliger som ikke omsettes, er den samme som prisutviklingen for boliger som omsettes, poengteres det.

Les også: Forslaget til en liten smett mellom Gamleveien og Hestehagen er klart, men står på vent

Boliger i Buskerud

Gjennomsnittpris per kvadratmeter for eneboliger i gamle Buskerud var 26.476 kroner i fjor, som gir en snittpris på fire millioner kroner for en enebolig på 150 kvadrat. Beste priser i Buskerud er det altså Røyken kommune som sørger for, etterfulgt tett av Lier, som har 25 kroner mindre per m2.

SSB maner til forsiktighet ved tolkingen av tallene, og da spesielt om det har vært få omsetninger.

- Det kan være store ulikheter i standard og størrelse på de omsatte eneboligene fra det ene året til det andre, minner byrået om i sin publisering av tallene.

Uansett må en kommune kunne skilte med minst ti omsetninger i løpet av et år for å være inne i statistikkvarmen. Ellers blir grunnlaget for tynt til å måle utviklingen. Jo flere omsetninger som er med i statistikken, jo «bedre» blir statistikken. For Røyken sin del kan vi notere at 145 brukte eneboliger ble solgt via finn.no i fjor. I Hurum kommune var det 93 omsetninger.

Les også: Fra villa på Bjerkås til leilighet i Slemmestad: – Det beste er å gå inn lykkelig og så gå ut like lykkelig noen år senere

Boligprisindeks

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 2019 for boliger på det åpne markedet (finn.no). Kilde: SSB

Kvadratmeterpris

Utvikling (kr)

Utvikling (%)

Sigdal

13619

20,2

Hol

19515

14,4

Nes

15444

11,7

Lier

32415

7,2

Røyken

32440

5,1

Modum

20364

4,1

Nedre Eiker

27944

2,1

Hole

31700

2,0

Hurum

26230

1,9

Øvre Eiker

24873

0,6

Drammen

32071

-0,5

Gol

15592

-2,8

Ringerike

21286

-3,7

Kongsberg

22418

-3,9

Ål

14859

-4,4

Flesberg

16514

-5,5

Flå

Ikke oppgitt


Hemsedal

Ikke oppgitt


Krødsherad

Ikke oppgitt


Nore og Uvdal

Ikke oppgitt


Rollag

Ikke oppgitt


Buskerud

26476

2,4

Norge

25691

3,1

Artikkeltags