Vil øke fra 100 til 180 boliger i Bestonåsen

Artikkelen er over 1 år gammel

På vegne av Glitre Eiendom ber Rambøll om et snarlig oppstartsmøte med tanke på bygging av 180 boliger i Bestonåsen i Røyken.