Planer om 120 boliger i Spikkestad sentrum: - Ikke realiserbart, sier rådmannen

Rådmannen foreslår at formannskapet i Røyken vedtar ikke å sende detaljreguleringsplan for bygging av opptil 120 bolig i Spikkestad sentrum ut på høring.