Nye byggesaker i Røyken - tillatelser, pålegg og avslag

Bygningssjefen i Røyken kan avgjøre byggesaker på delegasjonsfullmakt. Her er sakene som ble behandlet den siste måneden.