Kommunen sa boligplanene ikke var realiserbare, utbygger krever tilbake gebyr på 437 000 kroner

Avanti Eiendom AS krever at Røyken kommune betaler tilbake et gebyr på 437 000 kroner. Utbygger trakk saken fra politisk behandling etter at rådmannen hevdet planen om 120 boenheter ikke var realiserbar.