– Dette er en eiendom som du regner med aldri kommer for salg – se bildeserie

34,5 millioner forlanges for en eiendom i Holmeveien på Brøtsø. Og her er det boplikt.