Vil bygge flere boliger i Hyggen: - Vi har løsningen

Arkitekt Ole Jan Skogen har på vegne av utbygger Skridø Utvikling AS lansert en løsning som gjør det mulig å bygge ut et større boligfelt i Hyggen Øst.