Denne gikk for 6,8 millioner - se hvilke andre eiendommer som ble solgt i Hurum i november

Her er oversikten over eiendommer som ble omsatt i Hurum kommune i november.