Denne gikk for 11,7 millioner - se hvilke andre eiendommer som ble solgt i Hurum i august