Her planlegges det 62 nye eneboliger - men ikke uten store protester

Røyken Eiendomsutvikling AS legger nå fram til behandling planene om utbygging av Kjelleråsen med 62 eneboligtomter på et område som er 123 dekar stort. Det skjer ikke uten protester.