Søker om å få anlegge snødeponi på Stokkeråsen

Artikkelen er over 1 år gammel

Bygningsrådet/planutvalget i Røyken skal tirsdag kveld ta stilling til en søknad om etablering av snødeponi på Stokkeråsen.