Røyken svakt ut på «ladetoppen»

Av

Røyken kommune har bare 18 allment tilgjengelige ladestasjoner for elbiler. Fordelt på antall elbiler, er dette nokså lite.