Beslutningen om å bygge en moderne snøpark i den gamle slalåmbakken på Gleinåsen ble tatt i vinter. Men etter at boligeierne i Øvre Gleinåsen vel mottok nabovarsel i mars, har flere av naboene jobbet for å få tilstrekkelig innsikt i planene.

– Slik det framstilles fra kommunen, så skal dette være en snøpark for hele bygda. Vårt smale friareal er en del av bakken, og har fungert som en buffer for vår del av boligfeltet, sier Inger-Johanne Bjørnstad.

– En merkelig sak

Hun er en av de nærmeste naboene til anlegget, og sammen med flere av de nærmeste naboene har de nå hyret advokat for å få kommunen til å følge regelen om fullverdig nabovarsling.

– Vi er ikke motstandere av en forbedret skibakke, men anlegget er ambisiøst på et lite areal tett inn til eiendommene, sier Bjørnstad som har vært på befaring med kommunen flere ganger for å se på mulighetene til å redusere omfanget.

– Vi har kun fått til noen viktige justeringer, men arealdisponeringen er uendret. Det er underlig at vi ikke får et skikkelig nabovarsel, og det virker som om saken har stort tidspress og prestisje, sier Bjørnstad.

Flertall i vellet

Idrettskonsulent Cato Steinsvåg i Røyken kommune mener på sin side de har strukket seg langt etter tilbakemeldingene fra de nærmeste naboene.

– Det vil ikke bli veldig mye støy fra et slikt anlegg. Det meste vil komme fra stemmebruk, og lite fra tautrekket og snøkanonen, påpeker Steinsvåg.

Han mener prosjektet er et positivt tilskudd til nærmiljøet, og håper at saken ikke trekker ut.

– Det har vært mye dialog mellom REAS og vellet i Øvre Gleinåsen, og de har vært positive hele tiden. Så jeg føler vi har fått betydelig støtte fra dem, sier Steinsvåg.

Han peker blant annet på at vellet gjennomførte en ekstraordinær generalforsamling om snøparken i slutten av juni, hvor 53 mot 11 stemmer gikk for bygging av parken.

Større buffersoner

Steinsvåg mener de også har tatt hensyn til naboprotestene ved å justere prosjektet.

– Vi har gjort ganske store justeringer i forhold til anlegget. Blant annet ved å flytte tautrekket over til den andre siden og vi har også lagt inn større buffersoner med mer vegetasjon mellom boliger og anlegg, sier idrettskonsulenten.

Han sier det er en utfordring å få til en god oppbremsningssone slik at den ikke blir for trang. Steinsvåg mener det også er grenser for hvor lite anlegges kan bygges.

Han håper nå at de kan komme til enighet med naboene, slik at man kan få på plass grovstrukturen til vinteren.

– Bakken kan da brukes, men vi får neppe snøkanon og skitrekk på plass denne vinteren. Det vil avhenge av hvordan prosessen går videre, sier han.