Fylkesmannen gjorde om på vedtak. Dermed får beboere dekket 205 000 i omkostninger

I en sak om refusjon som pågikk i flere år mellom beboere i Høvikskogen og Røyken kommune, vant beboerne fram til slutt. Nå har de også vunnet fram i kravet om å få dekket saksomkostningene sine på over 205 000 kroner.