Båtstø-beboere fikk rett igjen: – En veldig lettelse at saken endelig er over

VANT: Beboerne i Båtstø vant fram nok en gang og får dekket ytterligere 228 000 i saksomkostninger  mot Staten.

VANT: Beboerne i Båtstø vant fram nok en gang og får dekket ytterligere 228 000 i saksomkostninger mot Staten. Foto:

For kort tid siden fikk 11 personer dekket saksomkostninger på 220 000 kroner som de har hatt i kampen mot kommune og fylke i en refusjonssak i Båtstø. Nå fikk beboerne medhold i retten igjen og får dekket ytterligere 230 000 i saksomkostninger.

DEL

– Det er en veldig lettelse at saken endelig er over. Vi føler virkelig at rett har gått foran urett, sier Reidar Poulsen som er en av de 11 beboerne som har kjempet denne kampen i mange år.

– Det har vært frustrerende med latente økonomiske krav på hundretusenvis av kroner hengende over seg i mange år. Kommunen og det offentlige har i denne saken tapt på absolutt alle punkter, slår Poulsen fast overfor RHA.

Den 30. januar falt det en dom i Drammen tingrett som ga beboerne fullt medhold. I utgangspunktet gjaldt saken gyldigheten av et vedtak i kommunen om refusjon for opparbeidelse av vei, vann og avløpsledninger og fellesareal i Høvikskogen i Båtstø. Beboerne hadde allerede vei, vann og avløp og mente derfor de ikke skulle betale millioner i refusjon da de nye boligene i området ble etablert med blant annet ny atkomst.

Denne saken ble ikke behandlet i retten. Partene var enige om at saken kunne heves, fordi Fylkesmannen etter påtrykk fra departementet – altså Staten – omgjorde sitt vedtak. Vedtaket ville bety at beboerne i Båtstø skulle betale refusjon. Etter Fylkesmannens omgjøring, ble dette ikke lenger aktuelt.

Les også: 16 nye foretak opprettet første uken i februar. Fem av dem er innen eiendom eller boligstyling

Men det ble saksomkostninger

Men saken har likevel pågått såpass lenge at de saksøkte Båtstø-beboerne har pådratt seg store saksomkostninger.

– Partene er enige om at saken kan heves og har lagt ned felles påstand om heving. De er imidlertid uenige om omkostningsspørsmålet og har overlatt dette til rettens vurdering, heter det i domspremissene.

Dermed fremmet beboerne et krav om dekning av sine saksomkostninger på over 228 000 kroner. Motparten – som da er Staten – har ikke fremmet krav om dekning av egne omkostninger, men bestrider beboernes krav. Til dette sier retten:

– Retten bemerker at det er saksøkerne som opprinnelig tok ut stevning i saken. All den tid nå saken heves som gjenstandsløs, er det i utgangspunktet saksøkte som må anses å ha vunnet saken og har krav på å få dekket sine kostnader.

Retten finner også kravene som er innkommet å være innenfor det som er rimelig og nødvendig.

– Hva gjelder rimeligheten vises til at saken omfatter relativt sammensatte problemstillinger, og at forholdene går langt tilbake i tid. Det er i alt 11 saksøkere som har vært representert ved en prosessfullmektig, hvilket vil medføre merkostnader i forhold til om det kun var én part, skriver retten. Retten påpeker til slutt at det var anførslene i stevningen som til slutt fikk Fylkesmannen til å omgjøre sitt vedtak. Retten legger derfor til grunn at det arbeidet som er medgått til å utrede saken og utarbeidelse av stevningen har vært avgjørende og dermed nødvendig for omgjøringen.

– Håper Asker kan lære

Reidar Poulsen håper nå at man lærer av feilen som er begått.

– Jeg håper at nye Asker kan lære av feilene som er begått. Ikke minst bør de ha lært å si nei til utbyggingsprosjekter der privat refusjon er en del av utbyggingssaken. Det var der den store feilen ble begått, sier han.

– Nå er saken helt avsluttet fra deres side?

– Vi kan ikke se bort fra muligheten for at saken kan få rettslige etterspill, men det er trolig utbygger som best kan svare på det, sier Poulsen som sammen med de andre beboerne er svært lettet over at saken endelig er over.

Les også: Asker Næringsforening er etablert: – Nå må vi løse lederkabalen

Artikkeltags