Vil ikke «brenne alle broer» og si ja til riving av gangbro ennå

Den gamle gangbroa over Spikkestadbanen et lite steinkast unna avkjøringen til Hyggen og Auvi er stengt av sikkerhetsmessige årsaker ifølge Bane NOR. De vil rive broa.