Sprengningsfirma kan få milliongebyr

Mr. Pukk har drevet pukkverk på en tomt langs Hyggenveien i lengre tid. Kommunen ila pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt. Nå har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak, og det kan i verste fall ende med at Mr. Pukk får en millionregning fra kommunen.