Gå til sidens hovedinnhold

Planlegger bygging av enda et kirkebygg

Artikkelen er over 3 år gammel

Menigheten Sannhetens Ord har lenge hatt planer om å bygge et kirkebygg i Slemmestad. Nå skal detaljreguleringsplanen opp til behandling.

Formannskapet i Røyken skal tirsdag kveld behandle detaljreguleringsplan for tiltaket. Dette er annen gangs behandling, og planen har vært ute på høring.

- Etter offentlig ettersyn er det foretatt mindre justeringer og presiseringer i planbestemmelser og reguleringskart for å etterkomme merknader til planen, skriver rådmannen i sin innstilling, og foreslår at formannskapet vedtar detaljregulering for bibelsenteret i Slemmestad.

Sannhetens Ord Bibelsenter er en evangelisk frimenighet, stiftet i 1994. Menigheten har ca. 100 medlemmer, og holder per i dag til i næringsområdet i nærheten av den nedlagte sementfabrikken. Planene om nytt kirkebygg har de hatt siden 2014. Da kjøpte de tomta i dumpa mellom Slemmestadveien 71 ("treboligen"), kollen og Slemmestad bil/Cirkel K-stasjonen av DNB. Eiendommen er på 6,2 mål.

Les også: Slår sammen kirkelige fellesråd i nye Asker

Som et fyr i mørket

Det nye bibelsenteret får adkomst fra Eternittveien. Planforslaget tilrettelegger for kirke- og annen religionsutøvelse, kjøreveg og gang- og sykkelvei.

Det er planer om et seremonirom/forsamlingsrom for inntil 300 mennesker. I tillegg vil det bli en kantine/serveringslokale, kontorer, aktivitetsrom, et kapell/stillerom, garderobe og toalettanlegg. Utvendig skal man tilrettelegge for en bod for oppbevaring av utstyr til vedlikehold av eiendommen, avfall og sykkelparkering under tak.

Det nye kirkebygget er i følge planbeskrivelsen plassert i skråningen mot øst, i en dalbunn mellom to folder. Bygget er foreslått plassert i øst-vest retning, slik kirkebygg ble plassert i henhold til gammel skikk; med alter i øst, mot soloppgang og Jerusalem, og hovedinngang mot vest (verden) og solnedgang .

Et tårn mot syd-øst er landemerke for kirken, som et fyr i mørket. Ved adkomst til kirken vil man kjøre/gå rett mot tårnet.

Les også: Hurum bruker minst på kirken

Signalbygg

Rådmannen skriver at det er inntatt rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre opparbeidelse av blant annet infrastrukturtiltak, ras/skredfare, forurensning, omlegging av eksisterende sti, etablering av fossilvoll med mer innenfor planområdet. Det er ikke stilt krav om bidrag til infrastrukturtiltak utenfor planområdet som opparbeidelse av kryssløsning Eternittveien/Slemmestadveien.

Videre er det gitt føringer i forhold til estetikk for ny bebyggelse. Dette med bakgrunn i at kommunen ønsker at nye signalbygg, som i tillegg har sentral plassering, skal ha høy arkitektonisk kvalitet.

Les også: Vil bygge kirkebygg med over 20 meter høyt tårn

Kommentarer til denne saken