Jobber for felles brannordning

Et politisk utvalg i Asker kommune har vedtatt å sette i gang utredning av felles brannordning etter sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker.

FELLES: Det jobbes mot felles brannvesen for Nye Asker.

FELLES: Det jobbes mot felles brannvesen for Nye Asker.

DEL

SISTE SJANSE: Les alt til over påske – for bare 29 kroner

Fellesnemnda tok saken til orientering da de hadde sitt møte sist fredag.

Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring i Asker vedtok 23. januar å utrede alternative organisasjonsmodeller for å ivareta brannordningen for Nye Asker. De ønsker å se konsekvensen av ulike organisasjonsmodeller.

Asker og Bærum brannvesen IKS, Røyken brannvesen og Hurum brannvesen, samt eierkommunen skal involveres i arbeidet med å utrede alternative organisasjonsformer.

LES OGSÅ: En av disse blir rådmann i Nye Asker

LES OGSÅ: Ny storkommune uten bygningsråd

Samarbeid

I saken anbefaler rådmannen i Asker at brannvesenene i samarbeid med kommunene iverksetter et kartleggingsarbeid for hvordan man kan sikre et forsvarlig brannvesen for nye Asker.

Kartleggingsarbeidet skal belyse ulike organisasjonsmodeller av brannverntjenestene og konsekvensene av disse.

Utredningen skal foreligge innen utgangen av 2. kvartal 2017, heter det i sakspapirene fra Asker kommune.

Artikkeltags