Overskudd på 379 mill. i 2019. Røyken og Hurum bidro lite

Asker, Røyken og Hurum kommuner hadde samlet sett et netto driftsresultat på 379 millioner kroner i 2019. Både Hurum og Røyken kom bedre ut av det enn ventet, viser ferske regnskapstall.