Silje Audestad Holtet i 17. maikomiteen på Sydskogen skole tror dette blir en langt bedre rute enn før.

– Det blir en mye bedre rute hvor folk lettere kan komme seg til å fra oppmøtestedet, sier FAU-leder Siri Berg Trujillo på Slemmestad barneskole.

– Siden vi likevel må finne en ny rute neste år når grusbanen i Bødalen blir okkupert av brakker, tenkte vi at det er like greit å hoppe i det som å krype i det, sier Tretøy.

Som tenkt så gjort. Dermed blir det oppmøte i idrettsparken, hvor det både er grei atkomst og mulig å parkere for dem som kommer langveis fra.

Start og mål

For første gang som disse tre kan huske blir det dermed start og mål på samme sted.

– Vi legger opp til en god samling når alle er i mål med allsang og musikk, før Slemmestad-barna toger ned til skolen i fellesskap og vi deretter kan kjøre til våre respektive skoler, sier Tretøy.

17. mai-komiteene har også tro på at det gir både mer publikum langs ruta og større deltakelse i selve 17. mai-toget.

– Det er jo allerede slik at de fleste som står og ser på toget befinner seg nede i Slemmestad, og ikke langt opp i bakkene, sier Trujillo.

Som før blir det korpsmusikk både foran og i toget.

– Både Slemmestad ungdomskorps og skolekorps deltar som vanlig, sier hun, og legger til at barnehagene som ofte velger en kortere rute kan henge seg på ved kirka.

Bedre logistikk

Alle tre tror at den nye ruta vil gi lettere logistikk for alle parter.

– Før har det vært slik at mange av oss har måttet planlegge godt for å komme oss tilbake til skolen etter toget, sier Holtet.

Mange har også hoppet av toget ved barneskolen i Slemmestad siden de likevel skal dit etterpå.

– I år vil vi derfor at alle blir med opp til idrettsparken igjen for avslutning med tre sanger inkludert nasjonalsangen før vi på Slemmestad går samlet ned til skolen før de andre kjører av sted, sier Trujillo.

De håper at alle vil sette pris på den nye ruta.

– Nå har toget vært uendret i mange år, og vi håper alle blir fornøyd med ny løsning, sier de.

I etterkant av nasjonaldagen skal komiteene evaluere årets løsning, og skulle innvendingene bli store vil de vurdere alternative løsninger.

– Uansett vil det ikke bli praktisk mulig å starte fra Bødalen neste år på grunn av at skolene nå endelig skal oppjusteres og det bygges nytt, sier Tretøy.

Ruta

Den nye ruta skal altså starte på grusbanen til Slemmestad idrettsforening.

Derfra går toget ned Skolebakken, Kirkealleen og opp forbi Heimen til Boligveien.

Fra Boligveien krysser toget Vaterlandsveien og ned til havna forbi biblioteket til torget. Så går turen videre opp Vaterlandsveien, Slemmestadveien før toget igjen går opp Skolebakken til utgangspunktet. her samles alle til allsang før Slemmestad-elevene går i tog ned til skolen. Deretter kan elevene på Sydskogen og Torvbråten reise til sine respektive skoler.

Noen tilbakeblikk:

Vel seniorblåst i 25 år

Nå starter Viva den store vårpussen

Fantastisk feiring på halvøya