Avventer ny plan om Vear bru

Vear bru er smal og store kjøretøy kan ikke møtes på brua. I kommuneplanen for 2011-2013 ble området rundt Hotvet gård avsatt til framtidig råstoffutvinning av granitt og diabas.