Mahdie (26) fra Syria : – Jeg er blitt mer motivert for utdanning etter at jeg kom til Norge

Mahdie Bermeki (26) har vært i Norge siden 2015. Etter å ha tatt introduksjonsprogram for flyktninger har hun hatt flere jobber og er nå i gang med 3. året på Røyken videregående skole. Målet er å bli tannlege.