(Drammens Tidende)

(NETTAVISEN): Bane Nor innfører betalingsavgift på 17 nye stasjoner, primært i oslofjordregionen. Til sammen forsvinner 2.322 gratis parkeringsplasser i denne omgangen.

Stasjonene som blir rammet denne gang er Spikkestad, Hokksund, Sande, Holmestrand, Skoppum, Stokke, Tangen, Nittedal, Frogner, Lindeberg, Arna, Billingstad, Blommenholm, Hvalstad, Slependen, Vakås og Høn.

– Ved å ta en rimelig pris for å parkere ved stasjonen, håper vi å motivere de togreisende som bor i nærheten, til å bruke andre framkomstmidler enn privatbil. Vår erfaring er at vi ved å innføre betaling, får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at de reisende som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom i en kommentar.

Det er under en måned siden Bane Nor kunngjorde at de fjerner 1500 gratis parkeringsplasser. Før jul ble det dessuten kjent at de femdobler prisen på pendlerparkering i Oslo-regionen.

– Ikke for få inntekter

Prisen på å parkere ved stasjonen en måned vil være fra 100 kroner til 860 kroner ved de parkeringsplassene som bare tillater dagparkering.

Kristin Paus i Bane Nor avviser at dette bare handler om å øke inntektene til Bane Nor.

 – Vi gjør dette for å sørge for at de som trenger å parkere ved stasjonen, faktisk får plass. Vi vil oppfordre at folk som har anledning til det, bruker andre fremkomstmidler for å komme seg til stasjonen, at de går, tar kollektivtransport eller sykler. Det handler om å redusere bilbruken til stasjonen, sier Kristin Paus i Bane Nor Eiendom til Nettavisen.

– Men ved å gjøre det dyrere å pendle med tog, vil ikke det bare føre til at folk heller tar bilen til jobb?

– Det er snakk om 100 kroner i måneden, så vi tror ikke dette får folk til å velge vekk toget, sier Paus. 

– Det er ikke bare snakk om økninger på 100 kroner. I noen tilfeller øker vel prisen til 860 kroner i måneden hvis du skal parkere der hver dag?

– Ved sentrumsnære stasjoner hvor kollektivtilbudet er godt utbygd, blant annet ved alle stasjonene våre i Oslo, tilbyr vi kun dagparkering. De reisende herfra vil i liten grad være avhengig av å kjøre bil til stasjonen hver dag, sier Paus.

Ujevnt press

Ved mange av stasjonene som det innføres pendlerparkingsavgift ved, er det stort press på parkeringene. Det gjelder imidlertid ikke alle, slik Nettavisen tidligere har vist.

– Hovedbildet er at det er stort press på disse parkeringsplassene og at tilbudet er større enn etterspørselen. Samtidig må vi se parkeringsplassene på samme togstrekning i sammenheng og ta høyde for at presset ved noen av disse parkeringsplassene vil øke fremover, sier hun.

– Er ikke behovet for inntekter til Bane Nor en del av grunnene til at dere gjør dette?

– Det er ikke det det handler om her, men det stemmer at Bane NOR på sikt skal bli mer selvfinansiert, sier Paus.

– Dere har nå gjort det det dyrere med pendlerparkering i tre omganger de siste månedene. Er dere ferdig nå?

– Ja, nå er det meste unnagjort, sier Paus.