Skoleveien i Bakkekroken blir sikrere

På oppdrag fra Røyken kommune, utfører Viva et større prosjekt for å anlegge en sikrere atkomst til Hyggen oppvekstsenter og Hyggen skole. Anleggsarbeidet ved skolen har pågått i hele sommer.