Trafikksikkerhetstiltak: – Savner et klart svar, Hanne Lisa Matt (MDG)

Siden mai har Hanne Lisa Matt (MDG) stilt to interpellasjoner med fokus på trafikksikkerhet i Røyken sentrum.