Velformannen måtte styre ut i grøfta

Artikkelen er over 2 år gammel

Mangel på gang- og sykkelvei på røykensiden av Røykeveien utgjør en risiko for myke trafikanter, påpeker Stig Hagen, styreleder i Sydskogen Velforening. Han etterlyser en konkret utbyggingsplan for strekningen frem til Asker-grensen.