Har ventet på trygg skolevei flere tiår

Skolebarna som bor langs Storsandveien i bakkene ned mot Freyborg har ingen trygg måte å komme seg til bussen. Det hadde ikke foreldrene deres heller.