Dette betyr statsbudsjettet for Røyken, Hurum og Askers innbyggere

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram mandag. Spikkestadbanen, utslippsfrie hurtigbåter, og ny E18 er blant de prioriterte områdene.