Ferdigstiller gang-og sykkel vei etter krangel

Den planlagte gang- og sykkelveien ved Prestenga i Slemmstad er påbegynt og ventes ferdig innen nyttår.