I oktober får veien en ekstra T i navnet

Antall T-er i et nytt veiskilt på Spikkestad har ført til undring blant beboerne i området. Nå er det etter råd fra Kartverket og Språkrådet, bestemt at også Dagseltveien skal få en ekstra T.