Støttemuren på Spikkestadveien er revet

Arbeidet med utbedring av støttemuren langs Spikkestadveien er i full gang. Støttemuren som utbedres ligger på strekningen mellom Heggveien og Jakslandsveien.