Stopp for støtten fra kommunen til turveiprosjekt i Kjekstadmarka: – Vi trodde vi hadde en avtale

Røykenmila og Skiforeningens planlagte turvei fra Kjos via ROS-hytta til Elvelia er lagt på is etter den forventede støtten fra kommunen uteblir.