Harmoniseringsprosessen for nye Asker: – Vi  regner med å vite retningen for badet i løpet av året

Først ved slutten av året regner man med å vite mer om hvordan Røykenbadet skal organiseres framover.