Plages av moskusbukk og ønsker tursti

Beboerne i Spikkestad ber Bane Nor og nye Asker kommune om å fjerne krattskog i det gamle sporet til Spikkestadbanen.