Nabo krangler med Røyken kommune: – Har drevet snauhogst med motorsag

Terje Ingebrigtsen reagerer svært negativt på at Røyken kommune har kappet ned trær og anlagt snødeponi som hans nærmeste nabo. Nå klager han kommunen inn til fylkesmannen.