Elever vil bli flinkere til å bry seg og droppe sosiale medier: – Nesten hele trinnet har Snapchat

Verdensdagen for psykisk helse ble startet med skuespill på Midtbygda skole torsdag. Sentralt sto mobilen som oppmerksomhetstyv.