- Vil tynne ut vegetasjonen så raskt som mulig

Det blir ikke viltgjerde langs E 134 med det første, men Statens Vegvesen lover å gjøre veikantene mer oversiktlig mellom Midtbygda og Spikkestad.