Dropper tariffavtale og spiser av pensjonen til de ansatte

De ansatte i 100-meterskogen barnehage i Røyken har ingen tariffavtale. Dermed sparer barnehagen store summer i pensjonskostnader for sine ansatte.