100-meterskogen barnehage kan tape tre millioner kroner

100-meterskogen barnehage i Røyken kan tape rundt tre millioner kroner i tilskudd fra Røyken kommune. Årsaken kan knyttes til den pågående konflikten med foreldre.