Hit ønskes flere turbenker: – Før var man tvunget til å være god til beins

Røykenmilas venner har søkt om 25 000 kroner fra kommunen til turbenker.