Pasientombudet: – Antageligvis lovstridig og i beste fall en uheldig formulering

Pasient- og brukerombudet i Buskerud reagerer negativt på at nye Asker kommune sier at innbyggerne henvises til legevakten som ligger nærmest der de bor.