Hevder lege ga feil diagnose. Endte på sykehus i fem dager

En pasient har klagd inn Røyken og Hurum legevakt til fylkesmannen for det vedkommende mener er grov feilbehandling.