38 ledige stillinger på halvøya. Du kan bli alt fra gravemaskinfører til bingovert

Hvis du har planer om å bytte jobb i nærmeste framtid er det flere muligheter lokalt i Røyken og Hurum.