Beboere ber kommunen vurdere om utbygger av boligprosjekt har gjort jobben sin

Beboerne i Engenjordet vel mener de ikke har fått det de har betalt for når de kjøpte bolig. Nå har de bedt kommunen vurdere saken.