Disse politikerne sitter i de politiske hovedutvalgene

Tirsdag kveld ble representantene til de ulike politiske hovedutvalgene i nye Asker valgt inn. Her er oversikten over hvem som sitter hvor.