Mosesstafetten har blitt fast tradisjon ute på Oscarsborg.

– Stafetten blir en blanding av idrettsglede og andre typer opplevelser man kan få denne dagen, sier kommandant Stein Erik Kirknes ved Oscarsborg festning.

Stafetten består av seks etapper fra 350 til 975 meter, og i år gis det også ut en spesiell pris.

– Vi har satt opp en innsatspokal til den skolen som stiller med flest lag, sier Kirknes.

I tillegg til Mosesstafetten, holdes det en egen mini Mosesstafett for de minste barna. Tradisjon tro blir det også Mosesmarsj.

– Dette skal være et arrangement for hele familien, og vi har lag og foreninger som stiller med stands og aktiviteter. Det blir også fallskjermhopp, salutter og mulighet for å se Oscarsborg fra luften med helikopter, sier han.

Påmeldingsfristen er 30. april og registrering gjøres på Forsvarsbygg sin hjemmeside.