Vil gi flere muligheten til å få jobb og fullføre skole gjennom gårdsarbeid: – Her kan kommunen spare penger

Politikere i nye Asker kommune ber rådmannen vurdere «grønn omsorg» som tilbud til ulike grupper.